Monthly Archives: Սեպտեմբերի 2021

մայրենի

1․Օրան-քաղած հացահատիկի խուց

2Պաղեց- սառճչեց

3Հևաց-արագ արագ շունչ քաշել

4Մարմանդ-մարմանդ-դանդաղ,դանդաղ

5Դալուկ-դալուկ-գունա,գույն քցած

 

1առավոտ-լուսաբաց

2արև-արեգակ

3քող-շղարշ

4քուն-նինջ

5մշուշ-մառախուղ

6Քամին-հողմ

7ժիր-աշխույժ

 

1վար եկան-ցած եկավ

2շար եկան-շարվեցին

3 բուք արավ-սաստիկ քամի

4 սուգ արավ — վշտանալ

5շող կապեց-արև ծագեց

6մաղ տալով-մաղել

7 շաղ տալով-տարածել

8փախ տվավ-փախցնել
9 կախ տվավ-կախել
10ցիր եկան-ցրված


մատեմատիկա

1․ Հրաչը հաշվեց, որ իր և իր ընկերների տարիքների գումարը հավասար է 48-ի։ Հետո նա նկատեց, որ հինգ տարի հետո նրանց բոլորի տարիքների գումարը կլինի 78։ Քանի՞ ընկեր ունի Հրաչը։78-48=30

30:5=6

2․  Մանկապարտեզում կա 25 հատ հեծանիվ։ Դրանց մի մասը երկանիվ է, մյուս մասը՝ եռանիվ։ Արեգը հաշվեց, որ դրանք միասին ունեն 57 անիվ։ Յուրաքանչյուր տեսակից քանի՞ հեծանիվ կար մանկապարտեզում։ 25×2=50

57-50=7  25-7=18

3․ Մարիան պահարանում ունի 3 զույգ կոշիկ։ Առանց նայելու առնվազն քանի՞ հատ կոշիկ պետք է հանի նա, որպեսզի վստահ լինի, որ գոնե մեկ զույգ կոշիկ հանել է։ 4 կոշիկմայրենի

1.Բանաստեղծությունը  անգի՛ր սովորիր:

Ճանապարհ

Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի։

2. Բանաստեղծությունից դո՛ւրս գրիր 5 ձայնավորով սկսվող և 5  բաղաձայնով սկսվող բառեր։

անհունի ուղի ինչ ունի այս

թռչուն գազանի սողալով  ճանապարհ թևավորմատեմատիկա

Տնային առաջադրանքների փաթեթ

Թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով

1․ Տրված թվերը ներկայացրու՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

  • 24=20+4=2×10+4×1
  • 267=200+60+7=2×100+6×10+7×1
  • 3254=3000=200+50+4=3×1000+2×100+5×10+4×1
  • 10201=10000+200+1=1×10000+2×100+1×1

2 Կարգային միավորների գումարը գրի՛ր թվի տեսքով։

  • 2‧100000+4‧100+5‧1=200405
  • 8‧10000+3‧1000+2‧10=83020
  • 4‧100000+3‧10000+2‧1000+7‧100+4‧10+5‧1=432745

3 Գրի՛ր այն թիվը, որը կազմված է միայն՝

  • 5 հազարյակից, 2 հարյուրյակից=5200
  • 4 հարյուրհազարյակից և 3 տասնյակից=400030

4․ Որքանո՞վ կփոքրանա 34581 թիվը, եթե նրա գրության երրորդ կարգում գրված թվանշանը փոխարինենք 2-ով։ պատասխան 300

 

Թվերի կցագրում

5 Որքանո՞վ կմեծանա 18 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 4 թվանշանը։400

6 Որքանո՞վ կմեծանա 487 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 3 թվանշանը։ 3000

 մայրենի

Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի։

2. Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր սողալ, բուսել, թևավոր, անհունի  բառերը:սողալ-սահել , քաշ գալ

բուսել-աճել   թևավոր-թև ունեցող   անհուն- այնծայրածիր,անվերջ։

3. Բանաստեղծության միջից դո՛ւրս գրիր ճանապարհ  բառի հոմանիշները (իմաստով մոտ բառերը) :

ճանապարհ-ուղի,ճամփա

4.Paint-ով  նկարի՛ր քո պատկերացրած ճանապարհը:

 

5. Բանաստեսծությունը փորձիր անգիր սովորել: սովորեցի անգիրԴասարանում

Աշխարհ,ճանապարհ,շնորհք,խոնարհ։

Աշխարհում լիքը մարդ կա։

Ճանապարհ գնա որ, չուշանաս։

Ինչ խոնարհ աղջիկ ես։

 

 մատեմատիկա

1․ Արեգը, Լիլիթը, Գայանեն և Վահեն ծնվել են նույն տարեթվին։ Նրանց ծննդյան օրերն են՝ փետրվարի 20, ապրիլի 12, մայիսի 12, մայիսի 25։ Լիլիթը և Արեգը ծնվել են նույն ամսին, Արեգը և Գայանեն՝ նույն օրը, սակայն՝ տարբեր ամիսներին: Ո՞վ է ամենամեծը:

Վահեն

2․ Բուրատինոյի քիթը 9սմ է։ Երբ նա ստում է, նրա քիթը երկարում է 6սմ-ով, իսկ երբ ճիշտ է խոսում, կարճանում է 2սմ-ով։ Քանի՞ սմ դարձավ Բուրատինոյի քիթը, երբ նա երեք անգամ ստեց և երկու անգամ ճիշտ խոսեց: 6×3+9-2+2=27

23

3․ Դասարանի 31 աշակերտներից 21-ը ցանկություն հայտնեց սովորել անգլերեն, իսկ՝ 18-ը՝ իսպաներեն։ Քանի՞ աշակերտ ցանկություն հայտնեց սովորել երկու լեզուներն էլ։

39-31=8